PSD قالب وبلاگی زیر را میتونید از طریق

تماس تلفنی با شماره ی 09167921711 و یا از طریق

ایمیل nahaq.blogfa@yahoo.com خریداری نمائید.

قیمت : 17.000 تومان

توجه داشته باشید که قالب فوق به صورت PSD ارائه میگردد

و برای استفاده در وبلاگ باید تبدیل به کد گردد.