قالب مجله ای مجاهد برای وبسایت تیم جهاد مجازی مجاهد

قالب با محوریت مجله ای خبری طراحی شده است

در صورت نیاز به گرافیک قالب از این طریق اقدام کنید : nahaq.blogfa@yahoo.com و 09375182061