لوگوتایپ سفارش شهادت قران که به فرجام نرسید

ولی چون اتود طرح تموم شده بود دلم نیومد از جهت تمرین هم شده اجراش نکنمتوجه داشته باشید که انتشار لوگوها صرفاً برای به نمایش گذاشتن نمونه آثار“کـبلایی حمیـد” و ایـده گرفتن بوده و هرگونه استفاده شخصی و یا باز نشر شرعا حرام بوده و مورد رضایـت طـراح آن نمی باشد.

در صورت نیاز به لوگو از این طریق اقدام کنید : nahaq.blogfa@yahoo.com و 09167921711