لوگوی ترکیبی مسجد جامع لولاگر تهران (که در فتنه سال 88 به آتش کشیده شد) که از بین 3 لوگوی پیشنهادی انتخاب شد.

توجه داشته باشید که انتشار لوگوها صرفاً برای به نمایش گذاشتن نمونه آثار“کـبلایی حمیـد” و ایـده گرفتن بوده و هرگونه استفاده شخصی و یا باز نشر شرعا حرام بوده و مورد رضایـت طـراح آن نمی باشد.
در صورت نیاز به لوگو از این طریق اقدام کنید : nahaq.blogfa@yahoo.com و 09375182061