آموزش دوم

یک آموزش بسیار ساده برای آشنایی با تایپوگرافی در ایلاستریتور