طراحی بنر برای خیر مقدم به حجاج

معمولا سفارش طراحی بنر پذیرفته نمیشود مگر طرحهای خاص؛طرح ذیل به سفارش یکی از دوستان؛ و به سبکی متفاوت سفارش داده شد.

توجه داشته باشید که انتشار لوگوها صرفاً برای به نمایش گذاشتن نمونه آثار“کـبلایی حمیـد” و ایـده گرفتن بوده و هرگونه استفاده شخصی و یا باز نشر شرعا حرام بوده و مورد رضایـت طـراح آن نمی باشد.
در صورت نیاز به لوگو از این طریق اقدام کنید : nahaq.blogfa@yahoo.com و 09375182061